Baza przedstawia sylwetki profesorów nauk ekonomicznych i doktorów habilitowanych nauk ekonomicznych, zajmujących się zastosowaniami matematyki i statystyki - w szczególności uprawiających następujące subdyscypliny: badania operacyjne, ekonomię matematyczną, ekonometrię, statystykę społeczną i gospodarczą. Biogramy są samodzielnie tworzone i aktualizowane przez poszczególne osoby.

 

 
Pomysł i redakcja merytoryczna: prof. Aleksander Welfe przy udziale prof. Jacka Osiewalskiego

Oprogramowanie i utrzymanie bazy: Mariusz Zając